Det Medicinske Fødselsregister – Moders BMI

Det medicinske fødselsregister fra Sundhedsdatastyrelsen indeholder informationer om alle fødsler i Danmark helt tilbage til 1973 og frem til i dag. Registeret indeholder informationer om fødselsvægt, længde, køn samt informationer om moren. I Det medicinske fødselsregister fra Sundhedsdatastyrelsen findes der tal på mødres selvrapporterede BMI før graviditet. I alt rummer oversigten 1.108.338 kvinder, og i gennemsnit 61.500 om året i perioden 2004 til 2018. I gennemsnit var der registreret at 58,5% af kvinderne har normalvægt.

Tallene i registeret viser, at der er en stigning i mødres overvægt og svær overvægt (kl. 1-3/BMI over 30) fra år 2003-2018. I 2018 var der 21,4% med moderat overvægt, 8,66% med svær overvægt i klasse 1, 3,18% med svær overvægt i kl. 2, og 1,63% med overvægt i kl. 3. Samlet set betyder det, at knapt 35% af kvinderne har overvægt, heraf 13,5% med svær overvægt. Endvidere har knapt 4% undervægt. Det ses størst ændring over tid hos kvinder med moderat overvægt med en ændring fra 19,2% i 2004 og op til 21,4% af kvinderne med overvægt i 2018, hvilket giver en stigning på knapt 2 procentpoint. Der ses også en stigning i raterne af kvinder med svær overvægt i klasse 1 fra 6,8% i 2004 og op til 8,66% i 2018.

Find registeret her