Den Nationale Børnedatabase

Den Nationale Børnedatabase fra Sundhedsdatastyrelsen formidler oplysninger om danske børns helbred og indeholder bl.a. data om højde og vægt for skolebørn og data for, hvor længe spædbørn bliver ammet.

Data om skolebørnene går fra årgang 1997 og frem, mens data om spædbørnene er tilbage fra 2012.

Med denne database er der muligt for bl.a. kommuner og regioner at følge med i de danske børns sundhedstilstand og dermed prioritere deres forebyggelsesindsatser for børnene.