Den Nationale Børnedatabase

I Den Nationale Børnedatabase fra Sundhedsdatastyrelsen findes der informationer om vægt og højde for skolebørn i indskoling, mellemtrin og udskoling. Databasen bliver løbende opdateret og omfatter ca. 435.000 børn fra hele landet. Tallene i databasen er baseret på vægt og højde målt af sundhedsplejerske eller læge.

I indskolingen var der for børn født i 2012 en gennemsnitlig overvægtsprocent på 10,2% og 2,9% for svær overvægt. På mellemtrinnet var der for børn født i 2006 14,9% med overvægt og 3,2% med svær overvægt. I udskolingen var der i for børn født i 2004 14,9% med overvægt og 3,7% havde svær overvægt.

Find databasen her