Unilevers CO2-beregner

Fødevarevirksomheden Unilever står bag denne CO2-beregner. Via en onlineplatform indtastes råvarer i kg inden for et generisk og relativt bredt udvalg af råvarekategorier og -udvalg. Resultatet opgøres i kg CO2-e pr. kg råvare og omregnes også til CO2-e pr. person samt til transport i personbil opgjort i km. Datagrundlaget og modellering fremgår ikke af beregneren.

Der findes forskellige beregningsværktøjer for CO2-udledning, der hver især bygger på forskellige data og beregningsmetoder. Der findes dog pt. ikke et officielt beregningsværktøj til opgørelse af fødevarers CO2-udledning. De beregningsværktøjer til professionelle køkkener, som præsenteres her i Værktøjer til sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener, optræder alle i rapporten Videns- og behovsafdækning af praksis i de professionelle køkkener i forbindelse med produktion af sund og klimavenlig mad, som Aarhus Universitet har udført i samarbejde med Københavns Professionshøjskole som en rådgivningsopgave for Fødevarestyrelsen i forbindelse med projektet Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener.