FOLU’ FABLE calculator

The Food and Land Use Coalition (FOLU) er en uafhængig sammenslutning af organisationer og personer. Gennem organisationens hjemmeside kan den gratis FABLE calculator tilgås. Beregneren kan bruges til at opgøre arealanvendelsen for en indtastet råvare. Man kan også i finde nationale og “subnational” senarier for primærsektorens arealanvendelse. Beregneren indeholder data på 76 råvarer fra primærsektoren og er baseret på data fra FAOSTAT.

Der findes forskellige beregningsværktøjer for CO2-udledning, der hver især bygger på forskellige data og beregningsmetoder. Der findes dog pt. ikke et officielt beregningsværktøj til opgørelse af fødevarers CO2-udledning. De beregningsværktøjer til professionelle køkkener, som præsenteres her i Værktøjer til sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener, optræder alle i rapporten Videns- og behovsafdækning af praksis i de professionelle køkkener i forbindelse med produktion af sund og klimavenlig mad, som Aarhus Universitet har udført i samarbejde med Københavns Professionshøjskole som en rådgivningsopgave for Fødevarestyrelsen i forbindelse med projektet Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener.