Cool Food Calculator

Cool Food Calculator fra World Ressources Institute (WRI) er en gratis Excel-baseret beregner. Beregnerens opgørelser tager udgangspunkt i brugerindtastet indkøbsdata indenfor 14 generiske fødevaregrupper og 49 generiske fødevarer og opgøres bl.a. i resultatkategorierne CO2-e og land use. Samme data- og modelleringsgrundlag blev benyttet af WRI i forbindelse med deres 2018-baselineberegning af fødevareindkøb for Københavns Kommune.

Der findes forskellige beregningsværktøjer for CO2-udledning, der hver især bygger på forskellige data og beregningsmetoder. Der findes dog pt. ikke et officielt beregningsværktøj til opgørelse af fødevarers CO2-udledning. De beregningsværktøjer til professionelle køkkener, som præsenteres her i Værktøjer til sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener, optræder alle i rapporten Videns- og behovsafdækning af praksis i de professionelle køkkener i forbindelse med produktion af sund og klimavenlig mad, som Aarhus Universitet har udført i samarbejde med Københavns Professionshøjskole som en rådgivningsopgave for Fødevarestyrelsen i forbindelse med projektet Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener.