CarbonCloud

CarbonCloud er en svensk virksomhed, som har specialiseret sig i udarbejdelse af livscyklusanalyser og særligt opgørelse af CO2-aftryk for fødevareområdet. Deres ydelser tæller en betalingsbunden beregner, konsulentydelser, specifikke produktberegninger og en mærkningsordning, som kan bruges på produkter og i andre promoveringsøjemed. Datagrundlaget og modelleringen bag CarbonClouds beregninger er en bred livscyklus metode. RISE nævner på deres hjemmeside, at deres klimadatabase leverer data til CarbonCloud. Platformen indeholder også en global klimadatabase, ClimateHub beta, hvor man kan indtaste en råvare og få CO2-aftrykket pr. kg råvare, den geografiske oprindelse og hvor i livscyklussen opgørelsen stammer fra.

Der findes forskellige beregningsværktøjer for CO2-udledning, der hver især bygger på forskellige data og beregningsmetoder. Der findes dog pt. ikke et officielt beregningsværktøj til opgørelse af fødevarers CO2-udledning. De beregningsværktøjer til professionelle køkkener, som præsenteres her i Værktøjer til sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener, optræder alle i rapporten Videns- og behovsafdækning af praksis i de professionelle køkkener i forbindelse med produktion af sund og klimavenlig mad, som Aarhus Universitet har udført i samarbejde med Københavns Professionshøjskole som en rådgivningsopgave for Fødevarestyrelsen i forbindelse med projektet Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener.