Voksne danskeres kost-og aktivitetsvaner under den første nationale COVID-19 nedlukning i foråret 2021

I corona-kostundersøgelsen var der en drastisk øgning i indtaget af søde drikke sammenlignet med tidligere kostundersøgelser, og tal fra 2020 viser, at der blev indtaget 500 g/10 MJ sodavand dagligt hvor der til sammenligning blev indtaget knapt 150 g/10 MJ i seneste kostundersøgelse fra 2011-2013.