Ulighed i børneovervægt i Danmark

I denne analyse om ulighed i børneovervægt undersøger Danmarks Statistik med bidrag fra DTU Fødevareinstituttet, hvordan andelen af børn med overvægt i 2012-2018 varierer på tværs af geografi og livsvilkår som familietype, oprindelsesland og forældrenes uddannelsesniveau.

Analysens hovedkonklusioner

  • Andelen af børn med overvægt og svær overvægt er højere i udskolingen end i indskolingen.
  • I indskolingen er andelen af børn med overvægt og svær overvægt ca. 14 pct. blandt piger og ca. 10 pct. blandt drenge. I udskolingen er andelen for begge køn ca. 18 pct.
  • Andelen af børn med overvægt og svær overvægt har fra 2012-2018 ligget stabilt på omkring 12- 13 pct. for børn i indskolingen og 18-19 pct. for børn i udskolingen. Der er heller ikke store udsving fra 2012-2018 i andelen af overvægtige opdelt efter køn, indkomstgrupper, socioøkonomisk status, familietype, uddannelse, oprindelse eller geografi.
  • Andelen af udskolingsbørn med overvægt og svær overvægt er ca. 26 pct. blandt familier i den laveste indkomstgruppe (laveste kvintil). For familier i den højeste indkomstgruppe er andelen væsentlig lavere, nemlig ca. 11 pct.
  • Blandt udskolingsbørn, hvis forældre har grundskolen som højeste uddannelse, er næsten 30 pct. overvægtige eller svært overvægtige. For udskolingsbørn af forældre med en lang videregående uddannelse er andelen ca. 10 pct.
  • For udskolingsbørn, der er indvandrere eller efterkommere, er andelen af overvægtige og svært overvægtige børn ca. 27 pct. mod ca. 17 pct. blandt udskolingsbørn med dansk oprindelse.
  • Det er især landkommuner og kommunerne på Københavns vestegn, der har høje andele af overvægtige udskolingsbørn. De fire laveste andele er i Nordsjællandske kommuner.