The Whole Grain Partnership

— How a Public–Private Partnership Helped Increase Whole Grain Intake in Denmark

På mindre end et årti steg danskernes gennemsnitlige fuldkornsindtag fra 36 til 63 g/10 MJ/dag. I denne artikel beskriver forfatterne historien bag, organiseringen og resultater af Fuldkornspartnerskabet. Artiklen peger på, at partnerskaber, hvor relevante offentlige og private aktører går sammen om en fælles agenda, kan have en stor effekt på danskernes kost