Parental involvement and association with adolescents’ fruit and vegetable intake at follow-up: Process evaluation results from the multi-component school-based Boost intervention

Baseret på antagelsen om forældrenes indflydelse på unges adfærd, omfatter multikomponente skolebaseret diætinterventioner ofte en forældrekomponent. Effekten af ​​denne interventionskomponent rapporteres sjældent og beviserne er inkonsekvente. Forskerne bag denne rapport gennemførte en systematisk procesevaluering af forældrekomponenten og undersøgte niveauet af forældreinvolvering i en stor multi-komponent intervention. Konklusionen var, at elever med høj forældreinvolvering spiste markant mere frugt og grønt ift. elever med lavt niveau/ingen forældreinvolvering.