Måltidet på arbejdspladsen

Denne artikel fra VIA University College behandler måltidet på arbejdspladsen og ser på, hvordan måltidets indretning og rammer kan have betydning for selve organisationskulturen i virksomheden.

I artiklen fremhæves det, at måltidet både kan adskille og samle medarbejderne og dermed signalere individualitet eller fællesskab.

I artiklen kigges på følgende fem forskellige måltidsformer: buffet, fadet går rundt, portionsanretning, cafeborde og madpakker.

Artiklen kan hentes her