Intake of whole grain and associations with lifestyle and demographics

A cross-sectional study based on the Danish Diet, Cancer and Health—Next Generations cohort

Artikel fra Kræftens Bekæmpelse viser resultater fra en analyse af indtaget af fuldkorn og sammenhænge med livsstil og demografi.

Analysen bygger på data fra kohorteundersøgelsen Kost, kræft og helbred – Næste generationer. I alt 38.553 personer blev inkluderet i det aktuelle tværsnitsstudie, hvor alle udfyldte et spørgeskema med 376 punkter, et livsstilsspørgeskema og en fysisk undersøgelse, hvor fysiske målinger og biologiske prøver blev indsamlet. Data blev indsamlet mellem 2015 og 2019.

Resultater

Medianindtaget af fuldkorn var 79 g/10 mega joule (MJ), og 54 % af deltagerne indtog den anbefalede mængde fuldkorn på 75 g/10 MJ. Sandsynligheden for at indtage den anbefalede mængde fuldkorn var højest blandt mænd, personer under 30 år, studerende, personer med BMI under 25, personer, der deltog i sport, som ikke oversteg det anbefalede maksimale indtag af alkohol og røg ikke.

Kun 6 % af kohortedeltagerne indtog mindre end 25 g/10 MJ. Sandsynligheden for at have et lavt indtag af fuldkorn (under 25 g/10 MJ) var højest blandt personer med kort uddannelse, BMI over 25, personer, der ikke dyrker sport, personer med et alkoholindtag over det anbefalede maksimale niveau og personer der var aktive rygere.