Intake of whole grain and associations with lifestyle and demographics

A cross-sectional study based on the Danish Diet, Cancer and Health—Next Generations cohort

Artikel fra Kræftens Bekæmpelse viser resultater fra en analyse af indtaget af fuldkorn og sammenhænge med livsstil og demografi.

Analysen bygger på data fra kohorteundersøgelsen Kost, kræft og helbred – Næste generationer. I alt 38.553 personer blev inkluderet i det aktuelle tværsnitsstudie, hvor alle udfyldte et spørgeskema med 376 punkter, et livsstilsspørgeskema og en fysisk undersøgelse, hvor fysiske målinger og biologiske prøver blev indsamlet. Data blev indsamlet mellem 2015 og 2019.

Resultater

Ifølge denne undersøgelse var det gennemsnitlige indtag steget til 82 gram/10 MJ. 54 % af deltagerne havde et indtag på minimum 75 gram/10 MJ mens 6 % spiste mindre end 25 gram/10 MJ. Sandsynligheden for at leve op til anbefalingen om minimum 75 gram/10 MJ var højest hos personer, der havde en sund livsstil målt på andre faktorer (blandt andet BMI, fysisk aktivitet, indtag af alkohol, rygning). Sandsynligheden for at have et lavt indtag af fuldkorn på under 25 gram/MJ var højest hos personer med en mindre sund livsstil og en kort uddannelse