Does school environment affect 11-year-olds’ fruit and vegetable intake in Denmark?

Det viser sig ofte, at unge spiser for lidt frugt og grønt. I denne artikel af forskere fra Danmark, Norge og Australien belyses betydningen af ​​skolen for 11-åriges daglige indtag af frugt og grønt. Her fandt man, at forældres involvering havde en større betydning for indtaget hos eleverne end selve miljøet på skolen alene. Således var tilgængeligheden af frugt og grønt i hjemmet samt forældrenes viden og eget indtag det mest afgørende for børnenes indtag. Skoleinterventionernes succes vil afhænge af graden af ​​forældreinvolvering.