Forebyggelsespakke: Overvægt

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt skal støtte kommunernes arbejde i at fremme normalvægten samt forebygge overvægt og svær overvægt blandt borgerne.

Fokus på mad, fysisk aktivitet og mental sundhed

Sundhedsstyrelsen skriver, at forebyggelsespakken om overvægt ses og anvendes i sammenhæng med forebyggelsespakkerne om mad og måltider, fysisk aktivitet og mental sundhed, da disse elementer spiller en vigtig rolle for at bevare normalvægten og for at forebygge overvægt.

Forebyggelsespakke: mad og måltider

Forebyggelsespakke: mental sundhed

Forebyggelsespakke: fysisk aktivitet