Velkommen til Hotel- og Restaurantskolen

Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Hotel- og Restaurantskolen som nyt medlem af Rådet for sund mad.

Hotel- og Restaurantskolen er et vigtigt medlem at få ind i samarbejdet i Rådet for sund mad, da de uddanner fremtidens madhåndværkere. De har derfor en central rolle i arbejdet med at få alle til at spise sundere. Hotel- og Restaurantskolen har desuden gode erfaringer fra relevante projektsamarbejder, som de tager med ind i Rådet.

Fremtidens madhåndværkere

”Vi ser en stor styrke i at kunne få lov at tænke med og indgå samarbejder med Rådets medlemmer om at skabe bedre vilkår for uddannelse og efteruddannelse sammen, da vi er overbeviste om, at det gavner både på individ- og samfundsniveau,” fortæller Johan K. Dal, Kursus- og projektchef, Hotel- og Restaurantskolen, og fortsætter: ”Desuden er vi meget optaget af at skabe muligheder for, at alle kan få adgang og hjælp til uddannelse – også samfundets sårbare unge (og mindre unge), der ellers ofte falder udenfor uddannelse og dermed muligheder for arbejde og social mobilitet.”

Hotel- og Restaurantskolens kerneopgave er at uddanne fremtidens madhåndværkere til bl.a. sund og bæredygtig mad. Deres erhvervsfaglige uddannelser tæller kokke, ernæringsassistenter mm. der kommer til at være dem, der laver mad i både offentlige kantiner og private restaurant- og hotelkøkkener. De efteruddanner også både faglærte og ufaglærte, hele grupper af forskellige virksomheders medarbejdere, almindelige kursister, men også ledige der gerne vil være del af mad og måltidsbranchen og har brug for redskaber eller opdateret viden.

”Rådet har igangsat en række initiativer, hvor fremtidens madhåndværkere spiller en vigtig rolle. Det gælder bl.a. initiativet Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener og arbejdet med måltider som velfærd, herunder sund mad til mennesker i sårbare situationer, hvor Hotel- og Restaurantskolen har gode erfaringer, de kan bidrage med. Vi glæder os til at inddrage Hotel- og Restaurantskolen i Rådets initiativer og sammen udvikle nye samarbejdsprojekter,” siger Claus Egeris, sekretariatschef i Rådet for sund mad.