Aarhus Kommune er medlem af Rådet for sund mad

Velkommen til Aarhus Kommune

Rådet for sund mad kan fra årsskiftet 2020 byde Aarhus Kommune velkommen i samarbejdet for sundere mad- og måltidsvaner i Danmark. 

Kommuner er vigtige for samarbejdet

Landets kommuner kan spille en afgørende rolle for folkesundheden, når det gælder arbejdet med sund mad og måltider i landets institutioner og madkompetencer for den næste generation. Det er derfor vigtigt, at der sker et tæt samarbejde mellem alle relevante private og offentlige aktører med det formål, at alle spiser mere sund og bæredygtig mad.

Fra årsskiftet har Rådet nu to stærke kommuner med i samarbejdet, Vejle og Aarhus Kommune, og der er plads til flere kommuner, der gennem forebyggelsesindsatser på mad- og måltidsområdet vil forbedre sundheden for sine borgere.

”Vi er både glade for og stolte af, at Aarhus Kommune nu bliver medlem af Rådet for sund mad. Det er det helt rigtige tidspunkt, at Aarhus går med i Rådet,” siger Per Preisler Christiansen, vicedirektør i Fødevarestyrelsen og bestyrelsesformand i Rådet for sund mad. Rådet blev etableret i starten af 2019, og vi er nu klar til at igangsætte fælles initiativer for bedre folkesundhed gennem mad og måltider.

I Rådet for sund mad går medlemmerne sammen om, at alle spiser sundere i fremtidens Danmark. Mange udfordringer i krydsfeltet mellem mad, måltider og sundhed er komplekse og kræver en indsats på flere niveauer for at skabe positive forandringer. Derfor er Rådet for sund mad sat i verden som et tværsektorielt offentligt-privat samarbejde, der mobiliserer alle kræfter, der vil bidrage til en national indsats for sund mad og sundere måltider i Danmark.

Aarhus vil målrette indsatser i fællesskabet

Borgmesteren i Aarhus Jacob Bundsgaard udtaler: ”Hvis vi vil sundhed for fællesskabet, er det også nødvendigt, at vi sammen målretter vores indsatser i fællesskabet. Måltiderne er ikke blot en løftestang til bedre trivsel og sundhed, men også til at øge bevidstheden om, hvordan vi påvirker klimaet gennem det vi spiser. I Aarhus kommune er vi ved at sætte gang i en større omlægning af de offentlige måltider. Vi har allerede nået en økologiprocent på 60 i kommunens måltider, og nu er det klimaaftrykket af maden, der fokuseres på de næste fire år, sammen med en indsats om madspild. Omlægningen skal gå hånd i hånd med sundhed og velsmag, og derfor er det oplagt at gå ind i samarbejdet i Rådet for sund mad på dette tidspunkt.”

Rådet for sund mad har i 2019 igangsat sit første initiativ ”Ret Portion”, der er en forebyggelsesindsats mod overvægt. Formålet er at øge tilgængeligheden af og efterspørgslen efter lidt mindre portioner og pakkestørrelser. Rådets medlemsorganisationer har i 2019 lagt en fælles strategi og handlingsplan for de fremadrettede aktiviteter.  Det er Rådets opgave at samle, sammentænke og koordinere indsatser på mad-, måltids- og sundhedsområdet i Danmark. Det er Rådets ambition at kunne igangsætte længerevarende initiativer i tre større programmer, samfinansiere initiativer og tænke forankring af Rådets projekter ind fra starten.