Nyt projekt skal give professionelle køkkener værktøjer til at producere sund og klimavenlig mad

I et nyt projekt går 14 af Rådets medlemmer sammen om at fremme sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener.

I de nye officielle kostråd er klima for første gang en integreret del, og det skal så mange som muligt nyde godt af. Målgruppen for det nye projekt er de professionelle køkkener i Danmark, som hver dag står for at producere rigtig meget mad .

Sund og klimavenlig mad, når vi ikke spiser hjemme

Projektet vil give de professionelle køkkener nye værktøjer og initiativer, så danskerne får mulighed for at spise sund og klimavenlig mad når de er væk fra hjemmet, hvad enten de fx spiser på farten, på arbejdet, i daginstitutionen, skolen eller på en restaurant eller café ude i byen.

Det nye projekt gennemføres i regi af Rådet for sund mad og arbejdet bliver baseret på Fødevarestyrelsens nye officielle kostråd.

Professionelle køkkener spiller en vigtig rolle

”Vores mad- og måltidsvaner har stor betydning både for den enkeltes sundhed og belastningen af klimaet. Alene de offentlige køkkener producerer dagligt 800.000 måltider. Professionelle køkkener spiller derfor en vigtig rolle i at gøre det sunde og klimavenlige madvalg til det lette valg for danskerne,” siger Claus Egeris, sekretariatschef i Rådet for sund mad, og fortsætter:

”Klima fylder meget i den offentlige debat, og det er ikke kun hos forbrugerne. I de professionelle køkkener er der et stigende fokus på klima, og flere køkkener arbejder allerede med forskellige klimatiltag for at mindske madens klimaaftryk.”

Det er ambitionen, at projektet skal bidrage til at skabe en positiv bevægelse i det danske samfund, så beslutningstagere, professionelle køkkener og forbrugere fremover prioriterer sund klimavenlig mad. Ud over de madprofessionelle og beslutningstagere i og omkring de professionelle køkkener omfavner projektet grossister, uddannelsesinstitutioner og leverandører.

Billede fra køkkenproduktion i Odense Kommune. Odense er én af de 14 medlemsorganisationer, der er aktive i Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener. 
Billede fra køkkenproduktion i Odense Kommune. Odense er én af de 14 medlemsorganisationer,
der er aktive i Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener.

Afdækning og udvikling bidrager til værktøjer og initiativer

I projektet vil der først pågå en videns- og behovsafdækning af praksis i de professionelle køkkener. Det skal blandt andet undersøges, hvad der findes af værktøjer og initiativer til at fremme sund og klimavenlig mad i de professionelle køkkener. Det bliver også undersøgt, hvilke værktøjer og initiativer der allerede er gode erfaringer med, og hvad der er behov for at udvikle og tilpasse for at fremme de professionelle køkkenernes arbejde med sund og klimavenlig mad til forbrugerne.

Herefter er det meningen, at de udvalgte værktøjer og initiativer skal afprøves i et tæt samarbejde med madprofessionelle og beslutningstagere i og omkring de professionelle køkkener.

”Erfaringerne med omlægning til økologi har vist, at de professionelle køkkener kan spille en betydende rolle i en omstilling til mere klimavenlige måltider,” siger Claus Egeris. ”Omlægningen til økologi har betydet mindre madspild og sat mindre kød og mere grønt på menuen. Jeg tror mange professionelle køkkener nu er klar til at blive omdrejningspunkter for den grønne omstilling og producere og servere sund og klimavenlig mad af høj kvalitet. Med vores projektet i Rådet for sund mad ønsker vi at understøtte denne udvikling i de professionelle køkkener. ”

Fakta

  • Sund og klimavenligmad i professionelle køkkener gennemføres som en del af Rådet for sund mad’s program Måltider som velfærd.
  • De 14 deltagende organisationer er: Arla, Dansk Gartneri, DI Fødevarer, DTU Fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen, HORESTA, Kost og Ernæringsforbundet, Københavns Kommune, Københavns Professionshøjskole, Landbrug & Fødevarer, McDonalds Danmark, Odense Kommune, Vejle Kommune / Culinary Institute by Vejle Erhverv, Aarhus Kommune.
  • Projektet løber fra 2020 og frem til 2025.

Læs mere om projektet her.

Læs mere om de nye officielle Kostråd her.