Stemninger og opsamling – SAMMEN OM MAD 2022

Medlemmer af Rådet for sund mad har sammen med andre interesserede udviklet den fælles scene SAMMEN OM MAD, der for første gang var med på Folkemødet i Allinge den 16-18 juni 2022.

SAMMEN OM MAD-scenen blev det faglige og folkelige samlingspunkt og forum for debatter om mad og sundhed på Folkemødet 2022. Erfaringerne fra årets Folkemøde og afviklingen af SAMMEN OM MAD-scenens debatprogram viser, at vi med en fælles scene og et koordineret samarbejde er lykkedes med at sætte maden på dagsordenen i Allinge og vise, at mad spiller en afgørende rolle for danskernes sundhed og trivsel.

Scenens debatter og arrangementer blev udviklet i samarbejde mellem de medvirkende organisationer med udgangspunkt i en fælles dagsorden om madens rolle i en sund omstilling i Danmark. Programmet spændte vidt og tiltrak et stort publikum, der blev involveret, underholdt og bespist. Anne Glad var scenens gennemgående moderator og sørgede for at både debattører og publikum, blev ført godt igennem debatterne.

Scenen var smukt placeret på Kampeløkkehavn og Prikken Design skabte de bedste rammer for debatterne og et samlingspunkt, hvor vi alle havde lyst til at være både før, under og efter debatterne.

Det er et strategisk indsatsområde for Rådet at sætte mad, måltider og sundhed på den offentlige dagsorden og den fælles scene på Folkemødet var et vægtigt bidrag til at dette lykkes, takket være alle involverede.

Kontakt Rådets sekretariatschef Claus Egeris, hvis du vil høre mere om SAMMEN OM MAD-scenen.