Alle spiser sundere

Sådan får vi alle til at spise sundere

I Rådet for sund mad samler vi vores indsatser under de tre programmer: Generation Sund, Danskernes madvaner og Måltider som velfærd. Indsatserne skal være med til at virkeliggøre vores vision om, at alle spiser sundere.

På det seneste bestyrelsesmøde udpegede bestyrelsen de signaturprojekter, som Rådets medlemmer igangsætter i 2020-21. Vi glæder os til at komme i gang!

Vil du høre mere, så kontakt sekretariatet.

Generation Sund

I Generation Sund er målgruppen børn og unge. Her igangsætter Rådet et initiativ i samarbejde med kommunerne, hvor formålet er at forebygge overvægt og fremme sundhed og trivsel blandt børn. Det er målet i endnu højere grad at implementere anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker om overvægt, mad og måltider, fysisk aktivitet og mental sundhed. Usunde vaner og overvægt udvikles i et komplekst samspil mellem både individuelle og samfundsmæssige forhold. Der er derfor behov for, at alle står sammen om at løfte opgaven for at sikre sunde rammer for børn og unge.

Samtidig igangsætter vi et projekt målrettet unge på erhvervsuddannelser. Med udgangspunkt i resultaterne fra den landsdækkende undersøgelse UNG19 -Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelserne, vil organisationer i Rådet for sund mad arbejde sammen med Steno Diabetes Center Copenhagen om at udvikle et sundhedsfremmeprojekt på erhvervsuddannelserne. Målet er at fremme sundhed, trivsel og fastholdelse i uddannelse.

Danskernes madvaner

Sunde madvaner kan gå hånd i hånd med at spise klimavenligt – blandt andet ved at spise mere plantebaseret. Vi vil få danskerne til at spise flere grøntsager og mere frugt. Det vil vi gøre ved at eksperimentere med nudging for at gøre det lidt nemmere at få frugt og grønt ned i indkøbskurven og hjem på spisebordet.

I Rådets indsats for at ændre madvaner i en sundere retning, har vi behov for at følge udviklingen i danskernes vægt, mad- og måltidsvaner. Derfor igangsætter vi et projekt, der kortlægger den viden, der allerede findes. Det kan samtidig belyse, om der er huller i vores viden på området. Vi vil bruge kortlægningen til at kvalificere beslutningen om nye indsatser og i evalueringen af Rådets projekter. Kortlægningen vil samtidig blive tilgængelig for andre, der arbejder med og interesserer sig for danskernes vægt, mad- og måltidsvaner.

I Rådet for sund mad er vi desuden allerede i gang med en forebyggelsesindsats mod overvægt. Projektet har til formål at øge tilgængeligheden af og efterspørgslen efter lidt mindre pakke- og portionsstørrelser. Det skal begrænse danskernes ubevidste overindtag af kalorier og vil samtidig have en positiv betydning for klimaaftrykket fra danskernes fødevareforbrug. Læs mere her.

Måltider som velfærd

I programmet Måltider som velfærd arbejder vi med mad og måltider i institutioner og på arbejdspladser.

Professionelle køkkener spiller en vigtig rolle for at gøre det sunde og bæredygtige valg til det lette valg. I et projekt om mad i professionelle køkkener vil vi fremme tilgængeligheden af sundere og mere klimavenlig mad i kantiner, andre madordninger på arbejdspladser, i skoler, på restauranter og cafeer.

Nogle mennesker spiser alle deres måltider på institutioner, hvor de bor i kortere eller længere perioder. For at understøtte en positiv udvikling af deres måltider, vil vi inddrage og samarbejde med institutioner som behandlingshjem, døgninstitutioner og bosteder. Målet er at bruge mad og måltider til at øge sundhed, trivsel og mestringsevne hos mennesker i sårbare situationer.