Regeringsstrategi for mad, måltider og sundhed

Regeringen offentliggjorde den 15. august 2018 sin tværministerielle strategi for mad, måltider og sundhed. Strategien vil på tværs af fødevare-, sundheds-, ældre-, undervisnings- og socialområdet iværksætte en målrettet indsats, der gennem oplysning skal understøtte danskerne i at tage bedre vare på eget liv i forhold til sundhed og ernæring.

Nationalt forum for mad, måltider og sundhed

Under overskriften ”sammen kan vi nå langt” beskriver regeringsstrategien etablering af et nationalt ”Forum for mad, måltider og sundhed”, der skal arbejde for, at en overordnede målsætning om at forbedre danskernes mad- og måltidsvaner, samt anbefalingerne fra Advisory Board for mad, måltider og sundhed bliver til virkelighed. Det nationale forum skal endvidere indhente og følge op på erklæringer og målsætninger fra de enkelte aktører om indsatser, der understøtter en fælles målsætning samt agere som rådgivende forum for regeringen i forhold til mad, måltider og sundhed.

Videreudvikling af Måltidspartnerskabet

Måltidspartnerskabet er i forbindelse med offentliggørelsen af strategien blevet inviteret til et samarbejde om etablering af en fælles institutionel ramme, der kan følge op på både anbefalingerne fra Advisory Boardet for mad, måltider og sundhed og regeringsudspillet.

Måltidspartnerskabets bestyrelse mødes allerede den 27. august 2018 om de nye muligheder regeringsudspillet åbner. Dette vil også være emnet på partnerskabsmødet i Måltidspartnerskabet den 27. september 2018.

Læs hele regeringsstrategien her.

Opdatering: Det nationale forum for mad, måltider og sundhed er nu navngivet Rådet for sund mad.