Program for SAMMEN OM MAD på Folkemødet 2022

SAMMEN OM MAD er Folkemødets faglige og folkelige forum for debatter inden for mad og sundhed.

Forbrugerekspert Anne Glad er scenens moderator og med hendes store kendskab til danskernes madvaner, er hun den helt rigtige til at føre publikum og debattører godt igennem vores program.

Find scenen på placering E12, Kampeløkke Havn. Se kort over Folkemødet her.

Rådet for sund mad står bag SAMMEN OM MAD. Læs mere her.

Ændringer kan forekomme.

Torsdag den 16. juni 14.00-14.45

Stort køkken – store muligheder for sundhed og klima?

Debat om hvordan de store køkkener kan flytte danskerne i en sundere og grønnere retning.

Ifølge Klimarådet bliver der serveret cirka 650.000 måltider i skoler, kantiner, arbejdspladser, daginstitutioner, hospitaler, plejecentre mv hver eneste dag. Og her er der en oplagt mulighed for at vænne danskerne til sundere og mere klimavenlige måltider. Er det muligt at gennemføre den sunde og grønne omstilling med den viden, de kompetencer og værktøjer der er til rådighed på nuværende tidspunkt?

Deltagere:
Emil Blücher, Liberal Alliance, borgmester i Solrød Kommune
Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet
Helle Petersen, landedirektør i Arla
Jonas Astrup, udviklings- og innovationschef, Meyers Madhus
Leif Nielsen, direktør i DI Fødevarer
Nanna Kiy, specialkonsulent hos Fødevarestyrelsen

Moderator: Anne Glad

Torsdag den 16. juni 15.00-15.45 

Måltider i den gyldne alder

For alle aldre er det naturligt vigtigt at indgå i fællesskaber og føle, at der er brug for en. Både Ældre Sagen og flere kommuner har gjort sig erfaringer med madfællesskaber for hjemmeboende ældre. Hvad er vores erfaringer, og hvordan kan vi bruge eksisterende erfaringer om måltider effekt på fællesskaber til at forbedre livskvaliteten blandt ældre.

Deltagere:
Gitte Breum, områdechef for mad og frivillighed i Odense Kommune
Inger Møller Nielsen, formand for Dansk Ældreråd
Marie Gorm Larsen, forsker KU ved Center for Sund Aldring

Moderator: Anne Glad

Torsdag den 16 juni 17.00-17.45

Måltider som fællesskaber – fra ung til arbejdsliv

Udviklingen af en fælles madkultur er et brændende ønske og behov på danske erhvervsskoler og blandt unge erhvervsprofessionelle. Alligevel er det svært at skabe et rum for måltidet som grundlag for fælles udvikling af faglige og sociale bånd.

Debatten inddrager de unges perspektiver på egen madkultur og institutioners muligheder for tværgående samarbejde, der kan støtte og udvikle fællesskaber. Både i forhold til BMI, social trivsel, frafald og lignende er der god grund til at arbejde mere ambitiøst med fællesskaberne – og måltidet kan spille en afgørende rolle her.

Deltagere:
Charlotte Demant, Seniorforsker, Sundhedsfremmeforskning, Steno Diabetes Center Copenhagen
Judith Kyst, direktør, Madkulturen
Leif Andersen, elektrikerelev fra EEO, Erhvervsskolernes ElevOrganisation
Matthias Landberg-Krarup, kok og uddannelsesleder på Campus Bornholm

Moderator: Anne Glad

Fredag den 17. juni 11.00-11.45

Uden mad og drikke, dur skolen ikke

Skal den næste generation have et sundt forhold til mad og måltider, kræver det en indsats fra starten. Børnene skal tages i hånden og vises, hvordan de kan udvikle sunde vaner og en sund madkultur. Men hvordan sikrer vi, at skolen skaber rammer for at børnene får ro til at spise den mad der skal give dem næring til læring. Er det den enkelte lærers ansvar – og er de overhovedet klædt godt nok på til det?

Området er komplekst, for der skal findes en løsning, der tager højde for både 1. klassernes madpakker og 9. klasserne, der køber mad uden for skolen. Er kantinemad løsningen, vi leder efter – eller skal børnene nudges gennem læring i madkundskab, og forældrene på madpakkekursus?

Deltagere:
Dorte Andreas, næstformand i Skolelederforeningen
Ghita Parry, Kost- og Ernæringsforbundet
Jakob Næsager, KL’s undervisningsudvalg, Børne- og Ungdomsborgmester, København
Judith Kyst, direktør for Madkulturen
Regitze Spenner Ishøy, næstformand, Skole og Forældre

Moderator: Anne Glad

Fredag den 17. juni 12.00-12.45

Sunde succeser uden løftede pegefingre

Vaner er virkelig svære at ændre. Det gælder i særdeleshed madvaner. Men skyr, fuldkorn og alkoholfrie øl er tre eksempler på føde- og drikkevarer, der med succes har gjort indtog i danskernes hverdagskost. Hvordan er det lykkedes at gøre nye føde- og drikkevarer tilpas tilgængelige og lækre til at blive valgt til uden løftede pegefingre? Hvad kan man lære af succeshistorierne, så vi danskere i højere grad spiser sundere? Quiz om danskernes kost og smag undervejs på et lækkert udvalg af populære produkter, der er med til at få flytte danskernes hverdagsmad i retning mod sundere – og mindre – portioner.

Deltagere:
Annette Spanggaard, Public Affairs-, kommunikations- og CSR-direktør, Coca Cola
Carsten Kure, marketingchef for Meny
Jan Paul, brygmester, Svaneke Bryghus
Louis Honoré, kommunikationschef, Bryggeriforeningen
Maria Gervig, kommeciel direktør, 7-eleven
Mette Færch, Vice President, Global Marketing & Consumer Experiences, Danish Crown
Morten Boye, marketing direktør, Arla
Puk Holm, chefkonsulent, Landbrug & Fødevarer
Signe Frese, CSR chef, Coop
Susanne Tøttenborg, seniorkonsulent, Kræftens Bekæmpelse og projektleder for Ja tak, lidt mindre

Moderator: Anne Glad

Fredag den 17. juni 14.00-14.45 

Vis os dit køleskab, minister

Hvad byder en toppolitiker uventede gæster? Se med, når livsstilsekspert Anne Glad og fødevareminister Rasmus Prehn åbner lågerne til politikeres køleskabe.

Maden står højt på politikernes dagsorden – som et spørgsmål om sundhed, klimapolitik, kultur og fødevaresikkerhed. Men skal vi gøre en forskel gennem maden, er det det konkrete indhold i køleskabet, som tæller.

Derfor vil vi gerne se, hvad politikerne selv har liggende i deres køleskabe. Hvad siger det om politikernes forhold til mad, om samfundsudfordringerne med maden og om løsningerne på vejen mod en sundere madkultur?

Deltagere:
Anne Glad, forbrugerekspert
Rasmus Prehn, minister for Fødevarer, landbrug og fiskeri

Moderator: Judith Kyst, direktør, Madkulturen

Fredag den 17 juni 15.00-15.45

Med sund mad skal land bygges

Hvem har madansvaret for en sundere befolkning?

Retten er sat, og det er intet mindre end danskernes folkesundhed, der er genstand for opmærksomheden i en hæsblæsende sag, hvor en af DK største sundhedsNGO’ er stiller fødevarebranchen, detailhandlen og politikere til ansvar for danskernes madsundhed. Den seneste opgørelse af Den Nationale Sundhedsprofil viser, at det går den helt forkerte vej med udviklingen i kostvaner, overvægt og ulighed i sundhed. Mad er et vigtigt element i forhold til sundhed, men madens rolle ift sundhed fortjener generelt meget større opmærksomhed. Der er indkaldt vidner fra såvel fødevarebranchen, detailhandlen og civilsamfundet til at afgive forklaring om, hvordan mad og forebyggende sundhedstiltag kan spille sammen. Den beskikkede undersøger Anne Glad vil finde svar og vil bede dig veloplagte publikum om at afgøre sagens udfald..

Deltagere:
Christian Budde, Rådmand for Sundhed og Omsorg, Århus Byråd for Venstre
Helle M. Petersen, landedirektør, Arla
Jesper Fisker, administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse
Karin Frøidt, kvalitetschef, Dagrofa
Leif Nielsen, direktør, DI Fødevarer
Mette Færch, Vice President, Global Marketing & Consumer Experiences, Danish Crown

Moderator: Anne Glad

Fredag den 17. juni 17.00-17.45

God mad, dårlig samvittighed?

Sundhed handler om balance. Man kan ikke kun leve af kager og cola, men livet bliver også lidt kedeligt, hvis vi kun skal leve af gulerødder og gåture.

Når vi skal kommunikere sundhed, mad og motion, så skal vi skabe motivation og inspiration og ikke dårlig samvittighed. Men kan vi det? Formår vi det?

Debatten om mad bliver alt for ofte snævret ned til sund vs. usundt på en sort/hvid-skala, der ikke er konstruktiv for at snakke om madvaner og ernæring. Vi ved, at den dårlige samvittighed forbundet med mad, der bliver opfattet som ”usund”, nemt sætter sig i unge, der mangler redskaberne til at navigere i madpyramider og kostråd.

Hvordan skaber vi en mere holistisk tilgang til maden, hvor der både er plads til den gode samvittigheder og til alle typer af fødevarer – i de rette mængder?

I denne debat ser vi den dårlige samvittighed i øjnene og hører eksperternes bud på, hvordan vi fremadrettet skal kommunikere budskaber om mad og ernæring.

Deltagere:
Anne Kjær Elsøe, Mad(ro)ekspert
Anne Pøhl-Enevoldsen, enhedschef, Fødevarestyrelsen
Annette Spanggaard, Public Affairs-, kommunikations- og CSR-direktør, Coca Cola
Elisabeth Froholdt, næstformand, Danske Skoleelever

Moderator: Anne Glad

Lørdag den 18. juni 11.00–11.45

Ukraine – kan mad integrere

Krigen i Ukraine har ført mange ukrainere til Danmark. Hvordan får vi integreret dem bedre end vi har klaret med andre landes flygtninge?

Hvad er læringen, vi kan bruge fremadrettet? Vil vi med udgangspunkt i maden og måltider kunne skabe fællesskaber, der understøtter integrationen? Hvordan? Kan udvalgte retter – som fx borscht, som har en perception her i landet af at være russisk, men er ukrainsk, være samlende eller splittende?

Deltagere:
Adam Price, manuskriptforfatter mm.
Marie-Louise Gotholdt, national chef Dansk Røde Kors
Mirka Mozer, direktør Diversity Works
Mykhailo Vydoinyk, den ukrainske ambassadør

Moderator: Leif Nielsen, branchedirektør, DI Fødevarer

Lørdag den 18. juli 12.00-12.45

Ukraine – er maden taktik i krigen?

Hvordan kommer nødhjælp og mad frem i krigszoner? Og hvad sker der, når made ikke kan komme frem? Mad og sult bliver brugt i flere lande som taktik i krig. Også i Ukraine. Krig betyder også, at nationer i konflikt ikke har let ved at eksportere varer. Det rammer andre lande. Denne situation har ramt Ukraine, og det har medført katastrofal mangel på mad i flere egne af landet, hvor nødhjælp ikke kommer frem. Samtidig påvirker krigen nødhjælpen i andre lande.

Krigen i Ukraine har dokumenteret, hvordan krig får betydning for tilgængeligheden af fødevarer. Rusland og Ukraine står for mere end en ¼ del af verdens hvedeeksport, og al eksport er stoppet. Det får betydning for lande med skrøbelige økonomier og politisk uro. Det får også betydning for Danmark!

Deltagere:
Anne Poulsen, direktør for World Food Program
Christian Friis Bach, generalsekretær for DRC Dansk Flygtningehjælp, stifter af Warfair
Signe Yde-Andersen, Head of International Operations, Røde Kors

Moderator: Leif Nielsen, branchedirektør, DI Fødevarer

Tak til Dagrofa Foodservice for at sponsorere mad, og tak til Mette Blomsterberg for at bage småkager til Måltider i den gyldne alder.