Medlemmer af Rådet for sund mad

Orientering om Rådets formandskab og sekretariat

Rådets formand Anne Pøhl Enevoldsen er med udgangen af 2023 stoppet som enhedschef i Fødevarestyrelsen, og som formand for Rådet. Indtil en ny enhedschef ansættes er Fødevarestyrelsens vicedirektør Tejs Binderup fungerende formand for Rådet for sund mad.

Rådets sekretariatschef Claus Egeris stopper i Rådet, og fungerer i jobbet til udgangen af februar. Der skal lyde en meget stor tak til Claus for han arbejde med at udvikle og drive Rådet fremad siden etableringen i 2018. Fremover vil sekretariatet blive drevet af en netværks- og partnerchef, som er i gang med at blive rekrutteret. Den første rekrutteringsrunde endte ikke med en aftale med en kandidat. Formandskabet prøver fortsat at finde en god kandidat på det eksisterende opslag.

Frem til der er fundet en ny netværks- og partnerchef, vil sekretariatsopgaver blive løst af Madkulturens medarbejdere. Der bliver indgået en aftale med Madkulturen. Aftalen vil sikre en god overlevering både fra Claus og til en nyansat chef, med ½ måneds overlap i begge ender.

I forbindelse med processen med at finde en ny netværks- og partnerchef har formandskabet besluttet at opsige lejemålet i Copenhagen Food Space. Når en ny chef er rekrutteret, vil personen have mulighed for selv at medvirket til at placere det fremtidige sekretariat.