Nyt nationalt forum for mad, måltider og sundhed

Et nyt nationalt forum for mad, måltider og sundhed har set dagens lys, efter vedtægterne blev stemt igennem på det stiftende møde den 31. oktober 2018 hos Kost og Ernæringsforbundet. De fremmødte organisationer, der både talte Måltidspartnerskabets medlemmer og nye interesserede organisationer, kunne således fejre, at der er blevet etableret et bredt samarbejde for et sundere Danmark. Måltidspartnerskabet er dermed også officielt overgået til det nye nationale forum.

Formålet med det nationale forum er i  fællesskab at arbejde for at gøre det nemt at vælge sundt og give flere lyst til at spise sundere måltider, så et sundere liv bliver det lette valg i Danmark. Det nationale forum skal bl.a. samarbejde om at realisere anbefalingerne fra regeringens Advisory Board og regeringsstrategien for mad, måltider og sundhed fra 2018. Udgangspunktet for det nye forums arbejde er at skabe en bevægelse for sundere mad og måltider på tværs af sektorer, organisationer og virksomheder i Danmark.

Forum består af 30 deltagende organisationer.

Ny bestyrelse

Kort efter det stiftende møde har de deltagende organisationer valgt en ny bestyrelse. Valgresultatet blev offentliggjort fredag den 16. november. Fra denne dato består forums bestyrelse af:

Medlemskategori 1, Civilsamfundet og andre organisationer

Judith Kyst, direktør i Madkulturen

Medlemskategori 2, Faglige organisationer og selskaber

Kristine Bælum, professionschef i Kost og Ernæringsforbundet

Medlemskategori 3, Forsknings- og uddannelsesinstitutioner

Anja Biltoft-Jensen, gruppeleder og seniorforsker på DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring

Medlemskategori 4, Fødevareproducenternes organisationer

Mette Gammicchia, afdelingsleder Landbrug og Fødevarer

Medlemskategori 5, Kommunale og regionale organisationer

Per Mandrup, leder af Culinary Institute by Vejle Erhverv

Medlemskategori 6, Ministerier og statslige styrelser

Per Christiansen, vicedirektør i Fødevarestyrelsen
Niels Sandø Pedersen, konstitueret enhedschef i Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen

Medlemskategori 7, Organisationerne for detailhandel og udespisning

Signe Frese, CSR-direktør for Coop

Medlemskategori 8, Sundhedsorganisationer og selskaber

Morten Ørsted-Rasmussen, forebyggelseschef i Hjerteforeningen

Medlemskategori 9, Virksomheder

Camilla Blicher Simonsen, marketingdirektør i Arla Danmark

Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde. Derefter begynder arbejdet med at lægge de strategiske linjer og identiteten for forum.

Afsæt i Måltidspartnerskabet

Med afsæt i Måltidspartnerskabets brede partnerkreds og erfaringer med samarbejdet på mad og måltidsområdet, etableres det nationale forum som en videreudvikling af Måltidspartnerskabet. Målet er at skabe et endnu bredere offentligt-privat partnerskab med strategisk sigte og øget økonomisk kraft på mad- og måltidsområdet i relation til sundhed. Det nationale forum er uafhængigt og rådgivende for regeringen på mad- og måltidsområdet i relation til sundhed.

Måltidspartnerskabets sekretariat er overført til det nye forum. Hvis man har spørgsmål eller vil høre mere, er man meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

Opdatering: Det nationale forum for mad, måltider og sundhed er nu navngivet Rådet for sund mad.