Ny undersøgelse fra Madkulturen: Med maden som indsats

Hvordan kan maden gå fra at være en del af problemet til at blive en del af løsningen på sociale problemer for økonomisk trængte børnefamilier? Det håber jeg, vi sammen kan finde løsninger på. I hvert fald giver undersøglesen grundlag for at kvalificere arbejdet for at sikre bedre mad til alle i næste generation
– Judith Kyst, Direktør i Madkulturen og næstforkvinde i Rådets bestyrelse.

I Danmark lever 136.000 børn i en familie med et hårdt presset madbudget til dagligt. Deres forældre må skære på kvaliteten og mængden af maden eller ligefrem droppe måltider, fordi der ikke er råd. For børnene betyder det bl.a. mindre frugt og grønt, dårligere madpakker og manglende muligheder for at deltage i sociale arrangementer med udgifter til mad.

3 vigtig nedslag i Madkulturens nye undersøgelse

  1. Hårdt pressede madbudgetter er hverdag for mange
    Hver ottende dansker lever på et hårdt presset madbudget. De har inden for det seneste år oplevet fx at måtte spise mere usundt, springe måltider over eller ikke spise sig mætte, på grund af manglende penge. Risikoen for at blive presset på madbudgettet er størst blandt unge, i husstande med en lav indkomst og i familier med børn.
  2. På kompromis med kvalitet og sundhed
    Blandt de børnefamilier med hårdt pres på madbudgettet, er sund mad er et vigtigt ideal, men ni ud af ti må gå på kompromis med sundheden, og halvdelen af forældrene i undersøgelsen rapporterer, at børnene har fået usund mad på grund af manglende penge. De mere usunde kostmønstre kan i sidste ende bidrage til sundhedsmæssige problemer i familierne og til uligheden i vores sundhed på samfundsplan
  3. Sociale måltider må holde for
    Økonomisk pres kan smitte af på det sociale liv og livskvaliteten i det hele taget. Mange børnefamilier med et hårdt presset madbudget må undlade at invitere gæster og at deltage i arrangementer med mad, fordi budgettet ikke rækker til det. Det gælder også arrangementer for børnene. Det kan være medvirkende til, at halvdelen af de berørte forældre føler sig ensomme, mens seks ud af ti har en lav tilfredshed med livet.

Læs hele undersøgelsen her