Ny rapport fra Aarhus Universitet: Kurser og opskrifter er blandt favoritværktøjer i professionelle køkkener

madlavning i professionelle køkkener
Foto: Fødevarestyrelsen

Tidligere i år lancerede Fødevarestyrelsen De Officielle kostråd – godt for sundhed og klima, der for første gang tager hensyn til både sundhed og klima. Forskere fra Aarhus Universitet har i ny rapport undersøgt, hvordan de professionelle køkkener er rustet til madlavning efter De officielle Kostråd, samt hvilke værktøjer de finder vigtige.

Ifølge madprofessionelle og beslutningstagere er kurser, opskrifter samt indkøbsaftaler og måltidspolitikker vigtige i arbejdet med at omstille til sund og klimavenlig mad. De to grupper er dog ikke helt enige om, hvad der er det vigtigste.

På førstepladsen svarer 70 procent af de adspurgte beslutningstagere at ”indkøbsaftaler og levering af fødevarer”. På andenpladsen kommer ”mad og måltidspolitik”, hvor 58 procent af de adspurgte beslutningstagere svarer, at netop dette er vigtigt.

På en tredjeplads svarer 57 procent af de adspurgte beslutningstagere at ”forankring af viden hos, samt opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere i organisationen” er vigtigt.

På fjerdepladsen svarer 54 procent af de adspurgte beslutningstagere at ”ledelse” er vigtigt.

Når det gælder de madprofessionelle i køkkenerne (dvs. kokke, køkkenpersonale m.fl.) rangerer, faglige kurser højest som værende favoritværktøjet tæt fulgt af brug af netværk og workshops. På tredjepladsen følger brug af opskrifter og indkøbsaftaler. 

I rapporten efterspørger både køkkenfolk og beslutningstagere desuden værktøjer, der er rettet mod slutbrugeren – altså den spisende i køkkenerne.

Godt afsæt for nye værktøjer og initiativer

”Mange køkkener er allerede rigtig godt i gang, men der stadig et behov for udvikling af værktøjer og initiativer, der kan lette køkkenernes arbejde med at producere sund og klimavenlig mad”, siger Simon Rask, sektionsleder i Fødevarestyrelsen og fortsætter:

”Med rapporten fra AU har vi et godt afsæt til at udvikle nye værktøjer og initiativer til madprofessionelle og beslutningstagerne. Vi har kort fortalt fået pejlemærker på hvad de professionelle køkkener anvender i praksis lige nu”.

Projekt Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkeners målsætning er at det skal give landets professionelle køkkener værktøjer til at fremme sund og klimavenlig mad. Det kan f.eks. betyde fokus De officielle Kostråd.

Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener løber fra 2020-2025 og har samlet relevante aktører, som med en fælles indsats kan realisere projektets ønske om, at bidrage til, at de professionelle køkkener har redskaber, kundskaber og motivation for at tilberede sund, velsmagende og klimavenlig mad.

Det er også målsætningen at køkkenerne deler viden og inspiration med hinanden og deres brugere.

Projekt ”Sund og klimavenlig mad i professionelle køkkener” skal understøtte implementeringen af ”Kostråd til måltider” i dagsinstitutioner, skoler og kantiner som lanceres ultimo januar.

Læs rapporten her

Fakta om ”Sund og klima venlig mad i professionelle køkkener”:

  • Den nye rapport er udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) ved Aarhus Universitet, og er en del af en videns- og behovsafdækning i forbindelse med projekt ”Sund og klima venlig mad i professionelle køkkener”.
  • Den primære målgruppe for projektet er madprofessionelle og beslutningstagere i og omkring de professionelle køkkener. Projektets sekundære målgruppe er uddannelsesinstitutioner, leverandører og grossister.
  • Projektet er forankret i Rådet for Sund Mad sammen med 14 medlemmer, og hvor Fødevarestyrelsen er projektleder.