Hanna Munch skal udarbejde en vidensplatform for Rådet for sund mad

Ny medarbejder i Rådet for sund mad udvikler vidensplatform

Som en del af Rådets strategi skal Rådet for sund mad samle og dele viden samt skabe et overblik over indsatser. Sekretariatets nye medarbejder Hanna Munch skal de næste måneder opbygge en online vidensplatform.

Rådet samler relevant viden om mad, måltider og sundhed

Med vidensoverblikket ønsker Rådet for sund mad at skabe et nationalt overblik over indsatser, publikationer, rapporter mv. der ligger i krydsfeltet mellem mad, måltider og sundhed. Overblikket vil bestå af evidensbaseret samt praksisnær viden for at rumme bredden af dette felt.

Rådet vil aktivt bruge indholdet fra vidensoverblikket til intern og ekstern kommunikation for at sprede nyheden om Rådets vidensoverblik samt af fremme spændende og ny viden på mad-, måltid- og sundhedsområdet.

Mød Hanna

For at løfte opgaven med at danne vidensoverblikket har Rådets sekretariat ansat Hanna Munch som vidensmedarbejder i en projektansættelse. Hendes arbejdsopgaver drejer sig primært om at skabe gode rammer for at samle viden til vidensoverblikket. Hanna er kandidatuddannet i Integrated Food Studies fra Aalborg Universitet og har stor interesse og viden inden for mad, måltider og sundhed.

Hanna Munch skal udarbejde en vidensplatform for Rådet for sund mad

I denne opstartsfase er det Rådets sekretariatet som har ansvaret for at samle den viden, der skal deles via vidensoverblikket. For at vidensoverblikket fortsat er relevant og opdateret, bliver det senere en fælles opgave for Rådets medlemsorganisationer og Rådets sekretariat at være på udkig efter relevant viden, som skal indgå i vidensoverblikket.

Indsamling af viden

Sekretariatet starter med at kigge indad, og samler den viden som Rådets medlemsorganisationerne genererer. Når det er afgjort, hvilken viden der som en start skal inkluderes i vidensoverblikket, sender Hanna en mail til de aktuelle medlemsorganisationer. Vidensoverblikket vil med tiden også bestå af viden fra eksterne aktører på mad-, måltid- og sundhedsområdet. Rådets sekretariat er redaktør på vidensoverblikket og udvælger, hvad der skal indgå.

Ligger I inde med relevant viden?

Alle er meget velkommen til at sende en mail til hanna@raadetforsundmad.dk, hvis I kender til viden, som I tænker skal være en del af vidensoverblikket.

Vidensoverblikket forankres på Rådets nye hjemmeside og vil dermed være tilgængeligt for alle interesserede. Rådets nye hjemmeside samt vidensoverblikket kommer til at se dagens lys engang i det nye år.