Madleg giver inspiration til maddannelse madmod og madglæde

Madleg og den styrkede pædagogiske læreplan

Med inspirationskataloget Madleg ønsker parterne bag at inspirere landets daginstitutioner til at sætte fokus på det pædagogiske arbejde med mad og måltider. Inspirationskataloget Madleg til daginstitutioner er nu opdateret, så det spiller sammen med de pædagogiske mål i den nye styrkede pædagogiske læreplan.

Maden og måltidet kan bruges til at styrke børnenes trivsel, udvikling, læring og maddannelse, uanset om institutionen har en madordning eller børnene har madpakker med. De daglige måltider er oplagte fokuspunkter, når man skal arbejde med det pædagogiske læringsmiljø hele dagen og på tværs af de seks læreplanstemaer.

Leg og læring med maden og måltiderne styrker børns appetit på udfordringer, når det gælder mad og gode fælles oplevelser omkring måltiderne. Hvis børnene skal motiveres til at spise sundere, handler det om mere end at tilbyde dem ernæringsrigtig mad. Det handler om at åbne døren til, at børnene kan eksperimentere og lege omkring maden og gå på opdagelse i nye spændende måltidsoplevelser.

Madleg udkom første gang i starten af 2016. Siden er den pædagogiske læreplan blevet revideret. Madleg er nu opdateret, så den spiller sammen med de pædagogiske mål i den styrkede pædagogiske læreplan.

Madleg er resultatet af et samarbejde i Måltidspartnerskabet med deltagelse af: UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, FOA, Kost & Ernæringsforbundet, Landbrug & Fødevarer, Madkulturen, Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune samt Fødevarestyrelsen.