lille pige der har æg som øjne

Rådet inviterer til konference om ‘Madens betydning for børns sundhed og trivsel’

lille pige der har æg som øjne

52,6 pct. af voksne danskere havde i 2021 overvægt – og udviklingen er stigende. Samtidig havde 17,7 pct. af voksne danskere samme år et usundt kostmønster og andelen er steget fra 13,3 pct. i 2010. Der ses i dag en stor stigning i andelen med overvægt i overgangen fra ung til voksen.

Mad og måltider kan have stor betydning for børns udvikling, trivsel og risiko for at udvikle overvægt.

Rådet for sund mad inviterer på den baggrund til konference om madens betydning for fremme af børns trivsel og sund måltidsvaner.

Konferencen afholdes den 20. november kl. 10-14 i Rådssalen, Axeltorv 3, 1609 København V.

Konferencens målgruppe

Målgruppen for konferencen er beslutningstagere og meningsdannere, der har en rolle ift. de eksempler vi fremhæver som en del af løsningen. Derudover inviteres der bredt ud til de aktører, der allerede arbejder med fremme af børns trivsel, sunde madvaner og forebyggelse af overvægt.