Formandsskifte i Rådet

Vicedirektør i Fødevarestyrelsen, Per Preisler Christiansen går på pension den 1. april, stopper som formand for Rådet for sund mad. Rådet takker Per for sin store indsats med at samle alle medlemsorganisationer i Rådets tværgående samarbejde om at bruge mad som løftestang til sundere liv.

Bestyrelsen i Rådet for sund mad har konstitueret sig på bestyrelsesmødet den 16. marts og byder Anne Pøhl Enevoldsen velkommen som ny formand. Judith Kyst, direktør i Madkulturen og Mette Gammicchia, afdelingschef i Landbrug og Fødevarer er begge næstformænd i Rådets bestyrelse.

Anne Pøhl Enevoldsen kommer også fra Fødevarestyrelsen, hvor hun er enhedschef for Bæredygtig Mad & Sundhed. Anne har mange års erfaringer med partnerskaber fra Bevæg dig for Livet. Anne har fulgt Rådets arbejde tæt igennem mange år og har senest deltaget aktivt på SAMMEN OM MAD scenen på Folkemødet 2022. Stort velkommen til Anne.