Resultater fra kvalitativ og kvantitativ undersøgelse