Detailhandlen kan hjælpe en kvart mio. danskere til et bedre liv

Pressemeddelelse fra Kost & Ernæringsforbundet ifm. afslutning af projektet Sunde fødevarer til mennesker med diabetes.

Hvis de over 240.000 danskere, der lever med type 2-diabetes1, skal have et bedre og sundere liv, skal detailhandlen hjælpe til. Jo før jo bedre, for sygdommen koster tre mia. kroner årligt2 og giver dårligere livskvalitet.

Vi ved fra en af Diabetesforeningens undersøgelser3, at hver fjerde med diabetes ikke får tilbudt professionel støtte og rådgivning hos klinisk diætist eller andre ernæringsprofessionelle til at træffe sundere valg. Derfor spiller detailhandlen lige nu en afgørende rolle, så indkøbskurven bliver fyldt med sundere mad- og drikkevarer.

Antallet af danskere med diabetes er tredoblet de seneste 18 år1, og det hænger bl.a. sammen med overvægt og valg af mad og drikke. Foruden de personlige konsekvenser, der kan være fatale for den enkelte med diabetes, så har sygdommen også alvorlige konsekvenser for samfundsøkonomien. Samlet set koster diabetes hvert år det danske samfund mere end tre mia. kr. i behandling, pleje og tabt produktion.

De alvorlige konsekvenser for danskere med diabetes og for samfundet var udgangspunkt for initiativet ’Sunde fødevarer til mennesker med diabetes’, som er et af de 12 initiativer i Den Nationale Diabeteshandlingsplan fra 2017-2020. Initiativet har gjort interessante fund og på baggrund af disse skabt en række gode råd og støtteværktøjer.

18% af de adspurgte i Diabetesforeningens medlemspanel har ikke kendskab til Nøglehulsmærket, mens 17% af de adspurgte i panelet ikke lader sig guide af for eksempel Nøglehulsmærket i indkøbssituationen. Derfor kan detailhandlen, tankstationer og fødevareproducenter bidrage til en større synlighed og tilgængelighed af sundere mad- og drikkevarer i deres udbud. Foranlediget af projektet har 7-Eleven f.eks. udviklet tre nye, Nøglehulsmærkede, måltidssalater til deres sortiment.

Familie, venner og arbejdsplads har også et ansvar

Initiativets indledende undersøgelse blandt både mennesker, der lever med diabetes, og sundheds- og ernæringsprofessionelle peger entydigt på, at mange bliver ekstra fristet til højtider og ved sociale sammenkomster, både privat og når vi er på job, hvilket vanskeliggør det sundere valg. Som en respondent udtrykker det; ”man vil ikke være til besvær eller skuffe ved ikke at spise, hvad der bliver serveret”.

Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, udtaler:
”Det kræver handling fra den enkelte at forebygge og leve godt med diabetes. Men det er klart, at vi, som pårørende og samfund, har et kæmpe ansvar for, at det sundere valg er tilgængeligt og ligetil. Der er tre ting, vi allerede nu bør gøre: Detailhandlen skal gøre det attraktivt, nemt og overskueligt at vælge det sunde, når man handler sent fredag eftermiddag – arbejdsgruppen har masser af gode råd, der bare skal bringes i anvendelse. Alle danskere, der har overvægt eller diabetes, skal kunne få et forløb hos en ernæringsprofessionel. Udgiften er minimal sammenlignet med de store omkostninger, overvægt og dårligt behandlet diabetes har for den enkeltes liv, og for samfundsøkonomien. Og så har vi hver især et ansvar i vores sociale liv, så hygge og fejring ikke kun er lig med sukker, fedt og alkohol, men også kan indeholde grønne sager, fuldkornssnacks og vand med bobler.”

Leder i Diabetesforeningens politiske sekretariat, Ane Eggert Jackson, har også fokus på mulighederne i detailhandlen og hjælp til livsstilsændringer:

”Selvom detailhandlen har et stort ansvar for at gøre det nemt for den enkelte at træffe det sunde valg i indkøbssituationen, er det meget væsentligt, at den enkelte dansker med type 2-diabetes støttes med viden. Alle med type 2-diabetes bør have et individuelt tilbud om støtte til kost ved en klinisk diætist. Vi ved, netop maden er noget af det sværeste ved at leve med type 2-diabetes, og næsten alle prøver at ændre på det. Det skal de have meget bedre hjælp til. Potentialet i at hjælpe den enkelte til et bedre liv ved at inddrage kosten aktivt i behandlingen og dermed undgå følgesygdomme, er enormt.”

Hun henviser til, at seks ud af ti med type 2-diabetes angiver netop at spise den rette mad som det mest udfordrende ved livet med type 2-diabetes, og næsten lige så mange, at mad og motion er de vigtigste faktorer for et godt liv med type 2-diabetes1:

”Derfor mener vi, faglig stærk hjælp til bedre madvaner for personer med type 2-diabetes, er en god investering for samfundet”, forklarer Ane Eggert Jackson.


Læs mere om initiativet og find gode råd og støtteværktøjer i vedhæftede oversigt.

For yderligere information kontakt kommunikationskonsulent i Kost og Ernæringsforbundet, Bjørn Rasmussen, på 31 63 66 78.

Initiativet er gennemført som en del af Den Nationale Diabeteshandlingsplan, Satspuljeaftale for sundheds- og ældreområdet 2017-2020. Der blev afsat 1 mio. kr. til initiativet. Initiativet gennemførtes i regi af Rådet for sund mad. Initiativets deltagere er: Diabetesforeningen, Sundhedsstyrelsen, Komiteen for Sundhedsoplysning samt Kost og Ernæringsforbundet. Følgegruppen består af Sundheds- og Ældreministeriet, KL, De Samvirkende Købmænd, Steno Diabetes Center Copenhagen, Bispebjerg Hospital, Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer.


[1]  https://www.esundhed.dk/Registre/Register-for-udvalgte-kroniske-sygdomme

[2] https://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Den-Nationale-Diabetes-Handlingsplan/2National%20diabeteshandlingsplan.pdf

[3] https://diabetes.dk/fagfolk/diabetesforeningens-undersoegelser/stoerre-undersoegelser/livet-med-diabetes-2019.aspx