Medlemmer af Rådet for sund mad til årsmøde 2019

Alle spiser sundere i Rådet for sund mad

Rådet for sund mad har afholdt sit første årsmøde med stor opbakning fra medlemsorganisationerne. På mødet kom deltagerne med forslag til, hvordan vi sammen sikrer, at alle spiser sundere i Danmark.

Fredag den 3. maj 2019 mødte ca. 55 veloplagte repræsentanter fra Rådets medlemsorganisationer op til det første årsmøde. En gammel slagtehal i Kødbyen dannede rammerne for mødet, der var præget af stort engagement og godt humør. Først på programmet var præsentation af Rådets strategi og identitet. Bestyrelsen og sekretariatet har arbejdet med strategi og identitet i den første del af året i et godt samarbejde med Søren Skafte Overgaard fra FRIDAY. Udover en kort gennemgang og godkendelse af vedtægtsændringer, brugte deltagerne resten af dagen på at komme med forslag til, hvordan vi sammen omsætter strategien til handling, så vi sikrer, at alle spiser sundere.

Sekretariatet og bestyrelsen bruger input fra årsmødet til at udarbejde en handlingsplan, der beskriver, hvad Rådet for sund mad skal samarbejde om i de kommende år.